Gizlilik politikası

www.sihirlidurak.com (“Web sitesi”), Organik Tarım içeren Sihirli Durak  (“Şirket”)  tarafından işletilmektedir. Bu gizlilik politikası yalnızca bu web sitesinde toplanan bilgileri kapsar ve www.sihirlidurak.com tarafından çevrimdışı toplanan hiçbir bilgiyi kapsamaz. Tüm Sihirli Durak web sitesi bu gizlilik politikası kapsamındadır. Bu web sitesini ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan kişiler (“Kullanıcı”) tarafından, işbu Gizlilik Politikası’nın Web Sitesi kullanılmadan önce okunması gereklidir.

Kullanıcılara ait ve Şirket tarafından erişilen ve/veya elde edilen kişisel veriler haricinde; Kullanıcılar tarafından Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler Şirket tarafından analiz edilmekte ve saklanmaktadır.

Şirket, Kullanıcılar tarafından üyelik formları ile veya sair surette kendisine iletilen bilgileri, Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslarla paylaşmamakta ve Gizlilik ve Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar dışındaki hiçbir ticari amaçla kullanmamakta ve üçüncü kişilere aktarmamaktadır.

Web Sitesi içeriğinde Google Analytics ve Facebook’un Yeniden Pazarlama & Demografi ve İlgi Alanı Raporlaması özellikleri kullanılmaktadır. Kullanıcılar, reklam ayarlarını kullanılarak Görüntülü Reklamcılık için Google Analytics’in ve Facebook’un kapsamı dışında kalabilir ve Google Görüntülü Reklam Ağı reklamlarını özelleştirebilir.

Google Analytics ve Facebook ile Şirket’e sağlanan demografik bilgiler Şirket tarafından, Web Sitesi’ni ve varsa Web Sitesi üzerinden verilen reklamları, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirmek için kullanılmaktadır. İşbu bilgiler, hedef kitle çalışmalarında kullanılırken diğer Kullanıcılar’a ait bilgilerle birlikte olmak üzere reklam yayıncıları ile Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası hükümleri kapsamında paylaşılabilir. Bu bilgiler herhangi bir şekilde kişisel veri içermeyip grup olarak Kullanıcı eğilimleri ile ilgili çalışmalar yapmak ve hedef kitleyi tespit etmek amacıyla kullanılmaktadır. Kullanıcılar, anonim bilgilerin reklam yayıncıları ile reklam ve tanıtım amacıyla paylaşılmasına onay vermektedir.

Kullanıcı’lara ait kişisel veriler ve gizli bilgiler; ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapılmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.

Ödeme sayfasında talep edilen Kullanıcı kredi kartı bilgileri, Web Sitesinden alışveriş yapan Kullanıcılar’ın güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Web Sitesi veya hizmet veren üçüncü şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin Web Sitesi ara yüzü üzerinden ilgili banka ile Kullanıcı’nın kullanmakta olduğu cihaz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Kullanıcı, Şirket ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu kabul ve beyan etmektedir.

E-bülten ve elektronik ileti üyeliği çerçevesinde gönderilen e-postaların alt kısmında bulunan linke tıklayarak veya Web Sitesi üzerinde “Hesabım” bölümünde bulunan “Üyelik Bilgileri Güncelleme” alanından “Kampanyalardan ve fırsatlardan haberdar olmak istiyorum” seçeneğini boş bırakılarak e-posta gönderim listesinden her zaman çıkış yapılabilmektedir.

Şirketimiz tüm politikalarında, müşteri ve Kullanıcı’larına sunacağı ürün, hizmet, fırsat ve kampanyalarda gerekli görebileceği her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar; bu değişiklikler Şirketimizce Web Sitesi’nden veya diğer uygun yöntemler ile duyurulduğu andan itibaren geçerli olur.

Kullanıcı’lar ve/veya Web Sitesi üyelerimiz tarafından Şirket’e sağlanan veya Şirket tarafından edinilen bilgilerin ve Web Sitesi üzerinden gerçekleşen tüm işlemlerin güvenliği için bilgi ve işlemin mahiyetine göre Şirketimiz veya ilgili kuruluşça sistemlerde ve Web altyapısında, teknolojik imkânlar ve maliyet unsurları dâhilinde, uygun teknik ve idari tedbirler alınmıştır.

Web Sitesi’ni kullanımlarınızda (varsa) tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Şirketimiz’den bağımsız olarak ilgili banka veya kart kuruluşlarınca aranızda gerçekleştirilmekte olup kredi kartı şifresi gibi bilgiler Şirketimiz tarafından görülmemekte ve kaydedilememektedir.

Web Sitesi’ne üyelik, (varsa) ürün satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler ve kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler, diğer Web Sitesi kullanıcıları tarafından görüntülenememektedir.

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni ile, Sihirli Durak (“Şirket”) sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında Şirket tarafından işbu bilgilendirme metninde belirtildiği şekilde ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlenebileceği, yurt içinde ve yurt dışında bulunan aşağıda belirtilen kişilere aktarılabileceği kapsamında sizlere bilgilendirme yapılması amaçlanmaktadır.

Şirketimiz tarafından tamamen veya kısmen otomatik yollar ile elde edilen kişisel verileriniz, işbu metinde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak Kanun ve Tebliğ’de belirtilen genel ilkeler ışığında ve Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.

Şirket’imiz kişisel verilerinizi, Kullanıcılar tarafından Web Sitesi geçmişte yapılan ziyaretleri temel alarak reklamlarla ilgili bilgi toplanması, reklamların optimize edilmesi ve yayınlanması, Web Sitesi kullanıcı dostu bir deneyim sunulması, Web Sitesi’nin geliştirilmesinin ve düzgün bir şekilde çalışmasının sağlanması, Şirket’in hizmetlerinin ve ürünlerinin iyileştirmesinin sağlanması, Web Sitesi’nin kullanımının kolaylaştırılmasının ve Şirket’in hizmetlerini ve Web Sitesi’nin kullanımının Kullanıcıların ilgi alanlarına ve tercihlerine yönelik olarak değiştirilmesinin sağlanması, Kullanıcı’lara daha iyi hizmet sunulması, daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlanması, istatistiki bilgi elde edilmesinin ve bu bilgilerin derlenmesinin sağlanması, Şirket’in ticari faaliyetlerinin geliştirilmesi, kampanya ve pazarlama çalışmaları gerçekleştirilmesi, özel promosyon faaliyetlerinde bulunulması, Web Sitesi’ni ve varsa Web Sitesi üzerinden verilen reklamların, Kullanıcılar’ın ilgi alanlarına göre özelleştirilmesi, hedef kitle çalışmaları yapılması, talep eden Kullanıcı’ların üyelik işlemlerinin tamamlanması, müşterileri daha iyi tanıyarak müşterilere en uygun hizmetin verilmesini sağlamak için çalışmalarda bulunulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi, her türlü iletişim aracına uygun bildirimin sağlanabilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, sunulan ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek müşterilere önerilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, birebir ve/veya entegre pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, satış ve satış sonrası operasyonların gerçekleştirilmesi, Web Sitesi üzerinden alışveriş yapanların kimlik bilgilerinin teyit edilmesi, Web Sitesinde yer alan iletişim formunu doldurarak tarafımıza ileten Kullanıcılar ile iletişime geçilmesi, Kullanıcılar’ın söz konusu iletişim formunda herhangi bir talepte bulunmaları halinde taleplerinin yerine getirilmesi için gerekli aksiyonların alınması, alışveriş yapan müşterilerin siparişlerinin yerine getirilmesi ve söz konusu kişiler ile siparişleri kapsamında iletişime geçilmesi amaçları ile sınırlı olarak işleyebilecektir.

Tebliğ ve Kanun uyarınca, (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, (iii) bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, (iv) Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (v) ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (vi) bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, (vii) ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması ve (viii) açık rızanız hukuki sebepleri ile Şirket, kişisel verilerinizi, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde işleyebilecektir.

Şirket’e sağladığınız kişisel veriler; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirket’in yurt içinde veya yurt dışında bulunan iştirakleri, bağlı şirketleri, topluluk şirketleri, hissedarları, iş ortakları, halefleri, hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, kanunen yetkili özel hukuk kişileri, hukuk ve vergi danışmanları, bankalar, bağımsız denetçiler ve ticari faaliyetlerini yürütebilmek adına işbirliği yaptığı hizmet tedarikçilerine, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@graphimall.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz.

Bilginize sunarız.

Güvenli Alışveriş

Web sitemiz, veri aktarımı sırasında kişisel bilgilerinizi korumak için Güvenli Yuva Katmanı (SSL) gibi şifreleme teknolojisini kullanmaktadır. SSL, adınız, adresiniz ve kredi kartı numaranız gibi sipariş bilgilerini şifreler. Müşteri Hizmetleri merkezimiz özel, güvenli bir ağ üzerinden de çalışır. E-postanın şifrelenmediğini ve kredi kartı bilgilerini iletmenin güvenli bir yolu olarak değerlendirilmediğini lütfen unutmayın.

Çerez

Çerez, bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirilmek için izin isteyen küçük bir dosyadır. Kabul ettiğinizde, dosya eklenir ve çerez web trafiğini analiz etmeye yardımcı olur veya belirli bir siteyi ziyaret ettiğinizde size bilgi verir. Çerezler, web uygulamalarının size bireysel olarak yanıt vermesine izin verir. Web uygulaması, tercihleriniz hakkında bilgi toplayarak ve hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğenilerinize ve beğenilmediğinize göre düzenleyebilir.

Hangi sayfaların kullanıldığını belirlemek için trafik günlüğü çerezlerini kullanıyoruz. Bu, web sayfası trafiğiyle ilgili verileri analiz etmemize ve web sitemizi müşteri ihtiyaçlarına göre uyarlamamıza yardımcı olur. Bu bilgileri yalnızca istatistiksel analiz amacıyla kullanıyoruz ve veriler sistemden kaldırılıyor.

Genel olarak, çerezler hangi sayfaları yararlı bulduğunuzu ve hangilerini kullanmadığınızı izlememizi sağlayarak size daha iyi bir web sitesi sunmamıza yardımcı olur. Çerez hiçbir şekilde bizimle paylaşmayı seçtiğiniz veriler dışında bilgisayarınıza veya sizinle ilgili herhangi bir bilgiye erişmemizi sağlar. Çerezleri kabul etmeyi veya reddetmeyi seçebilirsiniz. Çoğu web tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder, ancak isterseniz tarayıcı ayarlarınızı genellikle çerezleri reddetmek için değiştirebilirsiniz. Bu, web sitesinden tam olarak yararlanmanızı engelleyebilir.

“Web işaretçisi” veya “piksel etiketi” veya “net gif” genellikle bilgisayarınızdan veya mobil cihazınızdan bir web sitesine bilgi aktarmak için kullanılan tek pikselli bir resimdir.

Alışveriş sepetinizde neler olduğunu takip etmek ve web sitesine geri döndüğünüzde sizi hatırlamak ve sitemizi ziyaretiniz sırasında tıkladığınız sayfaları ve web sitesinin adını tanımlamak için çerezler ve web işaretçileri kullanıyoruz. Luma web sitesine tıklamadan hemen önce ziyaret etti. Bu bilgileri site tasarımımızı, ürün çeşitlerimizi, müşteri hizmetlerimizi ve özel promosyonlarımızı geliştirmek için kullanıyoruz. Elbette, bunu tarayıcınızın tercihler veya seçenekler menülerinde belirterek bilgisayarınızdaki çerezleri ve web işaretlerini devre dışı bırakabilirsiniz. Bununla birlikte, çerezleri devre dışı bırakırsanız web sitemizin bazı bölümlerinin düzgün çalışmayabilir. Ayrıca, iletişimlerimizin size ulaşıp ulaşmadığını izlemeye yardımcı olmak, etkinliklerini ölçmek veya daha iyi tasarım yapabilmemiz için bilgisayarınız, cihazınız veya tarayıcınız hakkında bazı kişisel olmayan bilgileri toplamak için web işaretçileri ve diğer teknolojileri kullanabiliriz. gelecekteki iletişim.

Çerezleri ve web işaretlerini kullanabilen ve bizim adımıza bilgi toplayabilen veya kredi kartı işleme, nakliye, promosyon hizmetleri veya veri yönetimi gibi hizmetler sunabilen üçüncü taraflarla sözleşme yapabiliriz. Onlara Müşteri Destek Ortakları diyoruz. Bu üçüncü tarafların onlarla yaptığımız sözleşmeyle bu bilgileri bizden veya diğer Müşteri Destek Ortaklarımızdan başkalarıyla paylaşması yasaktır.

Hesap Oluşturma

Çevrimiçi alışverişi daha hızlı ve daha kolay hale getirmek için www.sihirlidurak.com’a  kaydolabilirsiniz. Kayıtlı bir müşteri olarak gönderim adreslerinizi ve fatura bilgilerinizi yalnızca bir kez girmeniz gerekir; gelecekteki kullanımınız için bizimle güvenli bir şekilde saklanacaktır. Adınızı ve seçtiğiniz bir şifreyi kullanarak, bilgi eklemek, silmek veya değiştirmek için istediğiniz zaman hesabınıza çevrimiçi olarak erişebilirsiniz. Herkese açık bir bilgisayar kullanıyorsanız, alışverişinizi bitirdiğinizde Oturumu kapatmanızı önemle öneririz. Bilgileriniz yine de bizimle birlikte saklanacak, ancak o bilgisayardan başkası tarafından erişilemeyecek.

E-mail

Bizden yalnızca e-posta almanız istendiğinizde promosyon e-postaları alacaksınız. Sihirli Durak veya bağlı kuruluşlarından e-posta almak istemiyorsanız, tarafımızdan gönderilen herhangi bir e-posta iletişiminin altındaki “Aboneliği iptal et” bağlantısını tıklayabilirsiniz. Lütfen, kaldırma işleminin tamamlanması için isteğin alındığı tarihten itibaren 3 iş günü bekleyin, çünkü bazı promosyonlarımız isteğinizi göndermeden önce zaten işlemde olabilir.